Practice Paper

मराठी सामान्य ज्ञान सराव पेपर 5 – पोलीस, तलाठी, आरोग्य विभाग आणि जिल्हा परिषद भरती परीक्षेसाठी

मराठी सामान्य ज्ञान सराव पेपर 5 | General Knowledge Practice Paper 5 Marathi General Knowledge Paper 5: मराठी सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज 04 for Police Bharti, Talathi Bharti, Arogya Vibhag Bharti and Zilla Parishad Bharti […]

Practice Paper

Talathi Practice Paper 34 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ३४

Talathi Practice Paper 34 | Talathi Practice Question Paper Set 34 तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ३४ महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार तलाठी भरती प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार […]

Practice Paper

IBPS/TCS Pattern Maths and Reasoning Questions Part 14 : IBPS/TCS पॅटर्न गणित व बुद्धिमता प्रश्न भाग 14 व्हिडिओ वर्णनासह

IBPS/TCS Pattern Maths and Reasoning Questions Part 14 With Video Description नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ७५,००० पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये विविध […]

Practice Paper

IBPS/TCS Pattern Maths and Reasoning Questions Part 13 : IBPS/TCS पॅटर्न गणित व बुद्धिमता प्रश्न भाग 13 व्हिडिओ वर्णनासह

IBPS/TCS Pattern Maths and Reasoning Questions Part 13 With Video Description नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ७५,००० पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये विविध […]

Practice Paper

DMER Mumbai Staff Nurse Practice Paper 15 : अधिपरिचारिका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 15

DMER Mumbai Staff Nurse Practice Paper 15 नुकतेच संचालनाय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई (DMER MUMBAI) मध्ये ५१८२ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. यामध्ये विविध पदांची या पदांची भरती होणार आहे. यामध्ये अधिपारीचीका या […]

Practice Paper

Talathi Practice Paper 42 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ४२

Talathi Practice Paper 42 | Talathi Practice Question Paper Set 42 तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ४२ महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार तलाठी भरती प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार […]

Practice Paper

Talathi Practice Paper 41 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ४१

Talathi Practice Paper 41 | Talathi Practice Question Paper Set 41 तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ४१ महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार तलाठी भरती प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार […]

Practice Paper

Talathi Practice Paper 37 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ३७

Talathi Practice Paper 37 | Talathi Practice Question Paper Set 37 तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ३७ महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार तलाठी भरती प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार […]

Practice Paper

Talathi Practice Paper 33 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ३३

Talathi Practice Paper 33 | Talathi Practice Question Paper Set 33 तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ३३ महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार तलाठी भरती प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार […]

Practice Paper

Talathi Practice Paper 17

Talathi Practice Paper 17 | Talathi Practice Question Paper Set 17 तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक १७ महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार तलाठी भरती प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार […]

Practice Paper

Vanrakshak Practice Paper 02 : महाराष्ट्र वनरक्षक सराव पेपर ०२

Maharashtra Vanrakshak Practice Paper 02 – Forest Guard Practice Paper 02 स्वांतत्र्य च्या अमृत महोस्तवी महाराष्ट्र सरकारने ७५,००० पदभरती जाहीर केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे वन मंत्रालय मार्फत “वनरक्षक” या पदांची पदभरती राबवण्यात येणार आहे. […]

Practice Paper

Talathi Practice Paper 07 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ७

Talathi Practice Paper 07 | Talathi Practice Question Paper Set 07 तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ७ नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार १५ मार्च २०२३ पासून तलाठी भरती प्रक्रिया चालू होणार आहे. त्यासाठी […]

Practice Paper

Talathi Practice Paper 03 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ३

Talathi Practice Paper 03 | Talathi Practice Question Paper Set 03 नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार १५ मार्च २०२३ पासून तलाठी भरती प्रक्रिया चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार व बदलत्या परीक्षा […]

Practice Paper

Talathi Practice Paper 01 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक १

Talathi Practice Paper 01 | Talathi Practice Question Paper Set 01 नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार १५ मार्च २०२३ पासून तलाठी भरती प्रक्रिया चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार व बदलत्या परीक्षा […]

Practice Paper

Maha TAIT Practice Paper 14 : महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 14

Maha TAIT Practice Paper 14 by Mahasarkar महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 14 महाराष्ट्र सरकारने शिक्षक भरतीसाठी 30,000 जागांसाठी नुकतीच अभियोग्यता चाचणी घेण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केलेली आहे. त्यामध्ये अंदाजे 4,00,000 पेक्षा जास्त […]

Practice Paper

Maha TAIT Practice Paper 08 : महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 08

Maha TAIT Practice Paper 08 by Mahasarkar महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 08 महाराष्ट्र सरकारने शिक्षक भरतीसाठी 30,000 जागांसाठी नुकतीच अभियोग्यता चाचणी घेण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केलेली आहे. त्यामध्ये अंदाजे 4,00,000 पेक्षा जास्त […]

Practice Paper

Maha TAIT Practice Paper 07 : महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 07

Maha TAIT Practice Paper 07 by Mahasarkar महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 07 महाराष्ट्र सरकारने शिक्षक भरतीसाठी 30,000 जागांसाठी नुकतीच अभियोग्यता चाचणी घेण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केलेली आहे. त्यामध्ये अंदाजे 4,00,000 पेक्षा जास्त […]

Practice Paper

Maha TAIT Practice Paper 06 : महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 06

Maha TAIT Practice Paper 06 by Mahasarkar महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 06 महाराष्ट्र सरकारने शिक्षक भरतीसाठी 30,000 जागांसाठी नुकतीच अभियोग्यता चाचणी घेण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केलेली आहे. त्यामध्ये अंदाजे 4,00,000 पेक्षा जास्त […]

Practice Paper

Maha TAIT Practice Paper 05 : महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 05

Maha TAIT Practice Paper 05 by Mahasarkar महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी परीक्षा सराव पेपर 05 महाराष्ट्र सरकारने शिक्षक भरतीसाठी 30,000 जागांसाठी नुकतीच अभियोग्यता चाचणी घेण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केलेली आहे. त्यामध्ये अंदाजे 4,00,000 पेक्षा जास्त […]