Talathi Bharti Practice paper
Practice Papers

TCS/IBPS Pattern “Marathi Grammar” Practice Paper 3 : TCS/IBPS पॅटर्न “मराठी व्याकरण सराव पेपर 03

TCS/IBPS Pattern “Marathi Grammar Practice Paper 3 नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ७५,००० पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये विविध मंत्रालयातील रिक्त पदे सरळसेवेतून […]

Talathi Bharti Practice paper
Practice Papers

Talathi Bharti Practice Paper 77: “English Grammar Practice Paper” As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- Conjunction Part 2}

Talathi Bharti Practice Paper 77: “English Grammar Practice Paper” As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- Conjunction Part 2} नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ७५,००० पदांची […]

Practice Papers

Talathi Practice Paper 48 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ४८

Talathi Practice Paper 48 | Talathi Practice Question Paper Set 48 तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ४८ महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार तलाठी भरती प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार […]

No Picture
Practice Papers

Talathi Bharti Practice Paper 80: “English Grammar Practice Paper” As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- One Word Substitution Part 3}

Talathi Bharti Practice Paper 80: “English Grammar Practice Paper” As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- One Word Substitution Part 3} नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात […]

Practice Papers

Arogya Sevak Practice Paper 08 : आरोग्य सेवक/आरोग्य सेविका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ०८

Maharashtra Arogya Sevak/Arogya Sevika Practice Paper 08 कतेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत १८,८३९ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये विविध पदे जसे, आरोग्यसेवक,ग्रामसेवक या पदांची भरती होणार आहे. […]

Practice Papers

Arogya Sevak Practice Paper 07 : आरोग्य सेवक/आरोग्य सेविका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ०७

Maharashtra Arogya Sevak/Arogya Sevika Practice Paper 07 कतेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत १८,८३९ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये विविध पदे जसे, आरोग्यसेवक,ग्रामसेवक या पदांची भरती होणार आहे. […]

Practice Papers

Arogya Sevak Practice Paper 06 : आरोग्य सेवक/आरोग्य सेविका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ०६

Maharashtra Arogya Sevak/Arogya Sevika Practice Paper 06 कतेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत १८,८३९ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये विविध पदे जसे, आरोग्यसेवक,ग्रामसेवक या पदांची भरती होणार आहे. […]

Practice Papers

Arogya Sevak Practice Paper 05 : आरोग्य सेवक/आरोग्य सेविका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ०५

Maharashtra Arogya Sevak/Arogya Sevika Practice Paper 05 कतेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत १८,८३९ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये विविध पदे जसे, आरोग्यसेवक,ग्रामसेवक या पदांची भरती होणार आहे. […]

Practice Papers

Arogya Sevak Practice Paper 04 : आरोग्य सेवक/आरोग्य सेविका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ०४

Maharashtra Arogya Sevak/Arogya Sevika Practice Paper 04 कतेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत १८,८३९ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये विविध पदे जसे, आरोग्यसेवक,ग्रामसेवक या पदांची भरती होणार आहे. […]

Practice Papers

Arogya Sevak Practice Paper 03 : आरोग्य सेवक/आरोग्य सेविका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ०३

Maharashtra Arogya Sevak/Arogya Sevika Practice Paper 03 कतेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत १८,८३९ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये विविध पदे जसे, आरोग्यसेवक,ग्रामसेवक या पदांची भरती होणार आहे. […]

Practice Papers

Arogya Sevak Practice Paper 02 : आरोग्य सेवक/आरोग्य सेविका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ०२

Maharashtra Arogya Sevak/Arogya Sevika Practice Paper 02 कतेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत १८,८३९ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये विविध पदे जसे, आरोग्यसेवक,ग्रामसेवक या पदांची भरती होणार आहे. […]

Practice Papers

Arogya Sevak Practice Paper 01: आरोग्य सेवक/आरोग्य सेविका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ०१

Maharashtra Arogya Sevak/Arogya Sevika Practice Paper 01 कतेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत १८,८३९ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये विविध पदे जसे, आरोग्यसेवक,ग्रामसेवक या पदांची भरती होणार आहे. […]

No Picture
Practice Papers

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पदभरती 2023 Study Material: Practice Paper No. 06 (Sub: Maths)

नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (State Excise Department) मध्ये लघुटंकलेखक, जवान, वाहनचालक व चपराशी अश्या एकूण ७१७ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. या परीक्षेसाठी १२० गुणांची ऑनलाईन परीक्षा होणार आहे.  तसेच […]

Practice Papers

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पदभरती 2023 Study Material: Practice Paper No. 05 (Sub: GK)

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पदभरती 2023 Study Material: Practice Paper No. 05 (Sub: GK) नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (State Excise Department) मध्ये लघुटंकलेखक, जवान, वाहनचालक व चपराशी अश्या एकूण ७१७ पदांसाठी […]

Practice Papers

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पदभरती सराव पेपर 04 (Subject: English Language)

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पदभरती 2023 Study Material: Practice Paper No. 04 (Sub: English) नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (State Excise Department) मध्ये लघुटंकलेखक, जवान, वाहनचालक व चपराशी अश्या एकूण ७१७ पदांसाठी […]

Practice Papers

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पदभरती सराव पेपर 03

नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (State Excise Department) मध्ये लघुटंकलेखक, जवान, वाहनचालक व चपराशी अश्या एकूण ७१७ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. या परीक्षेसाठी १२० गुणांची ऑनलाईन परीक्षा होणार आहे.  तसेच […]

TCS/IBPS Pattern Marathi Grammar Practice Paper Set 03
Practice Papers

Saralseva Bharti Marathi Grammar Practice Paper 17 As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- समास Part 02}

Saralseva Bharti Marathi Grammar Practice Paper 17 As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- समास Part 02} नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ७५,००० पदांची भरती प्रक्रिया […]

TCS/IBPS Pattern Marathi Grammar Practice Paper Set 03
Practice Papers

Saralseva Bharti Marathi Grammar Practice Paper 16 As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- शब्द समूह Part 02}

Saralseva Bharti Marathi Grammar Practice Paper 16 As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- शब्द समूह Part 02} नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ७५,००० पदांची भरती […]

TCS/IBPS Pattern Marathi Grammar Practice Paper Set 03
Practice Papers

Saralseva Bharti Marathi Grammar Practice Paper 15 As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- मराठी भाषेतील म्हणी व त्यांचे अर्थ Part 02}

Saralseva Bharti Marathi Grammar Practice Paper 15 As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- मराठी भाषेतील म्हणी व त्यांचे अर्थ Part 02} नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे […]

TCS/IBPS Pattern Marathi Grammar Practice Paper Set 03
Practice Papers

Saralseva Bharti Marathi Grammar Practice Paper 14 As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- वाक्प्रचार Part 02}

Saralseva Bharti Marathi Grammar Practice Paper 14 As Per TCS/IBPS Pattern With Video {Topic :- वाक्प्रचार Part 02} नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ७५,००० पदांची भरती प्रक्रिया […]