पोलीस भरतीसाठी मैदानी चाचणी प्रथम घ्या

पोलीस भरतीसाठी मैदानी चाचणी प्रथम घ्या 〉 Maha Police Bharti First Field Test ‘राज्यातील पोलिस भरतीची परीक्षा पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे घेण्यासोबतच, या परीक्षेबाबत गेल्या सरकारने काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा,’ अशी … Read more