MPSC दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा इतिहासाचे प्रश्न विश्लेषण

दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा इतिहासाचे प्रश्न विश्लेषण एमपीएससी मंत्र :  रोहिणी शहा महाराष्ट्र गट ब सेवा परीक्षांच्या संयुक्त पूर्वपरीक्षेसाठी  इतिहास घटक विषयाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहित केलेला आहे. इतिहास – आधुनिक भारताचा … Read more

MPSC Assistant Director Exam Answer Key

MPSC Assistant Director Exam Answer Key MPSC (Maharashtra Public Service Commission) Assistant Director (Technology), Technical Education/ Wise Secretary, Maharashtra State Technical Education, Council, Maharashtra Engineering Administration Service, Group A posts … Read more