Solve these काम – काळ – वेग (Work and Speed) problems to ace Reasoning part

This is the seventh topic article on Work and Speed Problems for the Talathi exam as per TCS / IBPS Pattern. Here are some practice questions, answers and explanations on the काम – काळ – वेग Work and Speed topic.

या घटका मधे आपण किती मजूर किती दिवसात एखादे काम पूर्ण करतील, किंवा एखादे काम पूर्ण करण्यास किती दिवस आणि किती मजूर लागतील अशी शाब्दिक उदाहरणे सोप्या सूत्रांनी कशी सोडवावी हे पाहणार आहोत.

खाली कोणते सूत्र केव्हा वापरावे याविषयी स्पष्टीकरण दिले आहे.

1.) जेव्हा फक्त मजूर आणि दिवसांची संख्या दिली जाते व त्यापैकी एक आपणास विचारले जाते तेव्हा खालील सूत्र वापरावे.

M1×D1 = M2×D2

या सुत्रवरून आपण असे सांगू शकतो की, M1 मजूर एक काम D1 दिवसात करत असतील तर तेच काम M2 मजूर D2 दिवसात करतील.

एखादे विशिष्ट काम विचारल्यास आपण खालील सूत्र सुद्धा वापरू शकतो.

(M1×D1)/W1= (M2×D2)/W2

2.) जेव्हा मजूर आणि त्यांना काम करण्यासाठी लागणारा वेळ तासा मधे दिला जातो व त्यापैकी एक आपणास विचारले जाते तेव्हा खालील सूत्र वापरावे.

M1×H1=M2×H2

वरील सूत्र असे स्पष्ट करते की जर एक काम M1 मजूर H1 तासा मधे करत असतील तर तेच काम M2 मजूर H2 तासा मधे करतील.

आणि एखादे विशिष्ट काम दिले असल्यास आपण खालील सूत्र सुद्धा वापरू शकता.

(M1×H1)/W1 = (M2×H2)/W2

3.) जेव्हा मजूर आणि त्यांना काम करण्यासाठी लागणारा वेळ दिवस आणि तासा मधे दिला जातो आणि त्यापैकी एक आपणास विचारले जाते तेव्हा खालील सूत्र वापरावे.

(M1×D1×H1) = (M2×D2×H2)

या सुत्रवरून असे स्पष्ट होते की जर एक काम M1 मजूर D1 दिवस आणि H1 तासात पूर्ण करत असतील तर तेच काम M2 मजूर D2 दिवस आणि H2 तासात पूर्ण करतील.

तसेच एखादे विशिष्ट काम दिले असल्यास आपण खालील सूत्र सुद्धा वापरू शकता.

(M1×D1×H1)/W1 = (M2×D2×H2)/W2

 शाब्दिक उदाहरणे:

1.) 13 मजूर एक काम 15 दिवसात पूर्ण करत असतील तर तेच काम 15 मजूर किती दिवसात पूर्ण करतील.

a) 15

b) 13

c) 20

d) 25

उत्तर: b) 13

स्पष्टीकरण :

इथे मजूर आणि दिवसांची संख्या दिली आहे. म्हणून आपण खालील सूत्र वापरू शकतो.

M1×D1=M2×D2

 

इथे एक काम करण्यासाठी 13 मजूर 15 दिवस लावतात.

म्हणून, M1 = 13, D1 = 15

तर तेच काम करण्यास 15 मजूर किती दिवस लावणार हे आपणास काढायचे आहे.

म्हणून, M2= 15, D2 =?

 

म्हणून, 13*15=15*D2

D2 = 13*15/15 = 13

 

म्हणून दिलेले काम करण्यासाठी 15 मजूर 13 दिवस लावतील.

 2.) 16 गवंडी 5 दिवसात एक घर बांधण्याचे काम पूर्ण करू शकतात. तर तेच काम 4 गवंडी अजून वाढले तर किती दिवसात पूर्ण होईल.

a) 5

b) 3

c) 4

d) 6

उत्तर:c) 4

स्पष्टीकरण :

इथे घर बांधण्याचे काम 16 गवंडी मिळून 5 दिवसात करतात. तर तेच काम अजून 4 गवंडी वाढवले तर किती दिवसात पूर्ण होईल हे आपणास काढावे लागेल.

म्हणून, दिलेल्या माहिती वरून

M1 = 16, D1= 5

आणि M2 = (16+4) = 20, D2 = ?

म्हणून आपण खालील सूत्र वापरू

M1×D1=M2×D2

16×5 = 20×D2

D2 = 80/20= 4

म्हणून तेच घर बांधण्याचे काम अजून 4 गवंडी वाढवले म्हणजेच एकूण 20 गवंडी होतील आणि ते सगळे मिळून ते काम 4 दिवसात पूर्ण करतील.

 3.) 10 माणसे रोज 8 तास काम करून एक काम 18 दिवसात पूर्ण करत असतील तर तेच काम 8 माणसे रोज 10 तास काम करून किती दिवसात पूर्ण करतील.

a) 15

b) 12

c) 13

d) 18

उत्तर: c) 18

स्पष्टीकरण :

या उदाहरणात, एक काम 10 माणसे मिळून रोज 8 तास याप्रमाणे 18 दिवस काम करतात तर तेच काम 8 माणसे मिळून रोज 10 तास काम करून किती दिवस लावतील हे आपणास काढायचे आहे.

म्हणून, दिलेल्या माहिती वरून

M1= 10, D1= 18, H1= 8

आणि M2= 8, H2= 10, D2= ?

म्हणून आपण खालील सूत्र वापरू शकतो.

(M1×D1×H1)=(M2×D2×H2)

म्हणून,

10×18×8=8×D2×10

180 = D2×10

D2=18

म्हणून तेच काम रोज 10 करून पूर्ण करण्यास 8 मजुरांना 18 दिवस लागतील.

 4.) 15 महिला 150 चादर वरती विणकाम करण्यासाठी 30 दिवस लावतात तर 300 चादर वरती 15 दिवसात विणकाम करण्यासाठी किती महिला लागतील.

a) 60

b) 15

c) 25

d) 30

उत्तर:a) 60

स्पष्टीकरण :

दिलेल्या उदाहरणात, 15 महिला 150 चादर वरती 30 दिवसात विणकाम पूर्ण करतात.

तर 300 चादर वरती विणकाम 15 दिवसात करावयाचे झाल्यास किती महिला लागतील हे आपणास काढायचे आहे.

म्हणून, दिलेल्या माहिती वरून

M1= 15, D1= 30, W1= 150

आणि D2=15, W2=300, M2=?

म्हणून आपण खालील सूत्र वापरून महिलांची संख्या काढू.

(M1×D1)/W1=(M2×D2)/W2

 

म्हणून, (15×30)/150=(M2×15)/300

3 = M2/20

M2= 60

म्हणून जर 300 चादर वरती 15 दिवसात विणकाम करावयाचे झाल्यास एकूण 60 महिला लागतील.

 5.) एक काम 16 माणसे 36 दिवसात पूर्ण करत असतील तर तेच काम 24 दिवसात पूर्ण करण्यास अजून किती माणसांची गरज भासेल.

a) 24

b) 16

c) 8

d) 36

उत्तर:c) 8

स्पष्टीकरण :

दिलेल्या उदाहरणात, 16 माणसे मिळून एक काम 36 दिवसात पूर्ण करतात दिले आहे.

आणि तेच काम 24 दिवसात पूर्ण करायचे झाल्यास अजून किती माणसे जास्त लागतील हे विचारले आहे.

म्हणून दिलेल्या माहिती वरून,

M1= 16, D1= 36

D2=24, M2=?

M2 काढल्या नंतर आपण किती माणसे जास्त लागतील हे काढू.

त्यासाठी आपण खालील सूत्र वापरू.

M1×D1=M2×D2

16×36=M2×24

M2= 16×36/24 =24

म्हणून एकूण माणसे 24 लागतील.

पण आपणास अजून किती जास्त माणसे लागतील असे विचारले आहे. कारण आधीच 16 माणसे काम करत आहेत.

म्हणून, जास्त लागणारी माणसे = 24-16 = 8


♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Previous Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

🔎जिल्हा नुसार जाहिराती📲

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

🎓शिक्षणानुसार जाहिराती💼

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT