Solve these “Age Related” problems to ace Reasoning part | या “वयवारी” समस्यांचे निराकरण रीझनिंग भागावर करा

Solve these “Age Related” problems to ace Reasoning part | या “वयवारी” समस्यांचे निराकरण रीझनिंग भागावर करा

This is the 24 no. topic article on “Age Related” Problems for the Talathi exam, ZP Bharti exams as per TCS / IBPS Pattern. Here are some practice questions, answers and explanations on the “वयवारी (Age Related)” topic.

या टॉपिक मधे आपणास एका कुटुंबातील किंवा दोन पिढ्यांमध्ये असणारे वय दिले जाते व त्यावरून आपणास कुणाचे तरी वय काढायचे असते. अशी उदाहरणे खूप सोपी असतात परंतु कोणत्या वर्षी चे वय काय दिले आणि त्यावरून किती वर्षांनी ते काय होईल हे बघणे महत्वाचे असते.

अशी उदाहरणे सोडवत असताना खालील काही मुद्दे लक्षात घ्यावी लागतील.

• दिलेल्या वयाची सरासरी जी आहे तीच किती ही वर्षानी तशीच असते फक्त त्यामधे वर्षाची संख्या मिळवावी लागते.

उदा. जर दोघांच्या वयाची सरासरी आज २५ आहे तर त्याच दोघांच्या वयाची सरासरी २ वर्षानी (२५+२)=२७ असेल.

• जर दोन व्यक्तींच्या वयातील फरक आज जो दिलाय तोच भूतकाळात आणि येणाऱ्या भविष्य काळात सुद्धा तोच फरक असेल.

उदा. जर राम आणि शाम यांच्या वयातील फरक आज ५ वर्षे आहे, तर १० वर्षानी असो की किती पण वर्षानी तो फरक ५ वर्षे च असणार.

अशा प्रकारे काही गोष्टी आपणास उदाहरणे सोडवत असताना सुद्धा शिकता येतील. त्यासाठी आपण खाली दिलेली काही उदाहरणे अभ्यासू.

उदाहरणे:

1.) 6 वर्षा पूर्वी राम आणि शाम यांच्या वयाची सरासरी 14 होती. आता राम, शाम आणि राधा यांचे सरासरी वय 22 आहे. तर 8 वर्ष नंतर राधा चे वय काय असेल?
a) 40
b) 66
c) 26
d) 34
उत्तर: d) 34

स्पष्टीकरण:

दिलेल्या माहिती वरून,
6 वर्षापूर्वी,
(R + S)/2 = 14
आज राम आणि शाम यांच्या वयाची सरासरी,
14 + 6=20
म्हणून,
(R + S)/2 = 20
(R + S) = 40

आता,
(R + S + Rd)/3= 22
R + S + Rd = 66
40 + Rd = 66
Rd = 66-40 = 26
म्हणून, राधाचे आजचे वय 26 आहे.
आता, 8 वर्षानी राधा चे वय (26+8)= 34

2.) महेश आणि गणेश यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:5 आहे. गणेश चे वय 20 असेल तर महेश चे वय काय असेल?
a) 10
b) 8
c) 12
d) 16
उत्तर: b) 8

स्पष्टीकरण:

दिलेल्या माहिती वरून,
महेश : गणेश = 2 : 5
म्हणून, जर गणेश चे वय 20 असेल तर महेश चे वय 8 वर्षे असेल.
कारण, 8/20= 2:5

3.) दोन बहिणीच्या वयाचे गुणोत्तर 3:5 असेल आणि त्यांच्या वयांची बेरीज 64 असेल तर लहान असणाऱ्या बहिणीचे वय काय असेल?
a) 40
b) 25
c) 24
d) 28
उत्तर: c) 24

स्पष्टीकरण:

दिलेल्या माहिती वरून,
दोन बहिणीच्या वयाचे गुणोत्तर 3x : 5x समजू.
आणि त्यांच्या वयांची बेरीज,
3x + 5x = 64
8x = 64
x = 8
म्हणून त्या बहिणींचे वय खालील प्रमाणे.
3x = 3*8=24 (लहान बहिणीचे वय)
5x = 5*8 = 40 (मोठ्या बहिणीचे वय)

4.) सचिन आणि त्याची आई यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:9 आहे आणि त्यांच्या वयातील फरक 28 वर्षे आहे तर सचिन चे वय काय असेल?
a) 8
b) 24
c) 36
d) 40
उत्तर: a) 8 वर्षे

स्पष्टीकरण:

दिलेल्या माहिती वरून,
सचिन : आई = 2x : 9x
आणि
9x – 2x = 28
7x = 28
x = 4
म्हणून,
सचिन चे वय = 2x = 8 वर्षे
आईचे वय = 9x = 36 वर्षे

5.) सीता आणि गीता यांच्या वयाचे आजचे गुणोत्तर 2:6 आहे. गीता ही रीताच्या वयापेक्षा 10 वर्षानी लहान आहे. रीताचे वय जर 6 वर्षानी 70 असेल. जर सिताच्या वडिलांचे वय 27 वर्ष ने सीता पेक्षा जास्त असेल तर सीताच्य वडिलांचे आजचे वय काय असेल?
a) 54
b) 64
c) 18
d) 45
उत्तर: d) 45

स्पष्टीकरण:

दिलेल्या माहिती वरून,
सीता : गीता = 2x : 6x
गीता= (रीता – 10)
(रीता + 6) = 70
म्हणून,
रीता = 70-6 = 64
म्हणून,
गीता = 64-10 = 54
यावरून,
रिताचे आज चे वय 64.
गिताचे आज चे वय 54.

सीता: गीता = 2x : 6x
सीता /54 = 2x/6x
सिता= 2/6×54= 2×9 = 18
म्हणून,
सिताचे आज चे वय = 2x = 18
आता,
वडिलांचे वय= सीता + 27= 18+27= 45
म्हणून, वडिलांचे आज चे वय 45 असेल.

6.) सात वर्ष पूर्वी हेमा आणि सीमा यांच्या वयाचे गुणोत्तर 3: 7 होते. 3 वर्षानी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 5: 9 होईल तर हेमा आणि सीमा यांची आजची वये किती अनुक्रमे?
a) 25, 45
b) 45, 25
c) 42, 22
d) 22, 42
उत्तर: d) 22, 42

स्पष्टीकरण:

दिलेल्या माहिती वरून,
7 वर्षापूर्वी,
हेमा: सीमा = 3x : 7x

आज,
हेमा: सीमा = (3x+7):(7X+7)

3 वर्षानी,
हेमा : सीमा = (3x +10): (7x+10) = 5: 9

(3x +10)/(7x+10) = 5/9
27x + 90 = 35x + 50
40=8x
म्हणून, x = 5
आता,
आजची हेमा आणि सीमा यांची वये:
हेमा = 3x+7= 15+7=22
सीमा= 7x +7= 35+7= 42

7.) तीन मुलीचे सरासरी वय हे 21 वर्षे असून त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 1:3:5 असे आहे, तर त्यांच्या मधील सर्वात मोठ्या मुलींचे वय काय असेल?
a) 40
b) 35
c) 7
d) 21
उत्तर: b) 35

स्पष्टीकरण:

दिलेल्या माहिती वरून,
(A + B + C)/3 = 21
(A + B + C) = 63

आता दिलेल्या दुसऱ्या अटी वरून,
x + 3x + 5x= 63
9x = 63
x = 7
म्हणून,
त्या मुलीची क्रमाने वय खालील प्रमाणे:
A = x = 7
B = 3x = 21
C = 5x =35

Read: Solve these Clock : Aarshatil ani Panyatil Pratima (घड्याळ : आरशातील आणि पाण्यातील प्रतिमा) problems to ace Reasoning part


♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Previous Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

🔎जिल्हा नुसार जाहिराती📲

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

🎓शिक्षणानुसार जाहिराती💼

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT