जिल्हा परिषद भरती 2024 निकाल जाहीर | ZP Exam Result Announced

जिल्हा परिषद भरती 2024 निकाल जाहीर | ZP Exam 2024 Result Announced


ZP Bharti Result: जिल्हा परिषद भरती 2023 चे ऑनलाईन अर्ज ऑगस्ट मधे भरून घेतले असून ही परीक्षा IBPS पॅटर्न नुसार ऑक्टोबर मधे घेण्यात आली होती. ही परीक्षा ग्रूप C मधे समाविष्ट होणाऱ्या पदाकरीता होती. आता सर्वांना चाहूल लागली आहे ती म्हणजे निकाल ची. आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे आजच्या दिवशी जिल्हा परिषद भरती मधील काही पदांचा निकाल जाहीर होणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कोणत्या पदांचा निकाल आज लागण्याची शक्यता आहे ते खाली दिले आहे.

जिल्हा परिषद भरती आज प्रसिद्ध होणारे निकाल

👉🏻 वरिष्ठ सहाय्यक लेखा

👉🏻 रिंगमन
👉🏻 विस्तार अधिकारी पंचायत
👉🏻 विस्तार अधिकारी शिक्षण
👉🏻 विस्तार अधिकारी कृषी
👉🏻 कनिष्ठ सहायक लेखा
👉🏻 विस्तार अधिकारी सांख्यिकी
👉🏻प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
👉🏻 वरिष्ठ लिपिक

वर दिलेल्या सर्व पदांचा निकाल आज लागण्याची दाट शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे. तरीही तुम्ही तुमचा निकाल पाहण्यासाठी सज्ज व्हा आणि आपल्या मेहनतीला न्याय मिळावा हीच प्रार्थना करा.

जिल्हा परिषद भरती निकाल प्रसिद्ध करण्याची सुरुवात कालपासून झाली आहे आणि निकाल IBPS फॉरमॅट मधे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. त्यापैकी खाली दिलेल्या काही जिल्ह्यांचे निकाल जाहीर करण्यात आलेले आहेत.

सोलापूर जिल्हा परिषद निकाल:

सोलापूर जिल्हा परिषद मध्ये आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला), औषध निर्माण अधिकारी, कंत्राटी ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा.पा.पु.),, कनिष्ठ आरेखक, कनिष्ठ यांत्रिकी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक), कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक), वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, विस्तार अधिकारी (शिक्षण), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे), लघुलेखक – निम्न श्रेणी. या सर्व पदांची मिळून एकूण ६७४ पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे www.zpsolapur.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी सोलापूर जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी www.zpsolapur.gov.in व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे प्पर पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती सोलापूर मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५ % गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

पुणे जिल्हा परिषद निकाल:

पुणे जिल्हा परिषद मध्ये कंत्राटी ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक ४०% व ५०%, आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्स परिचारिका (आरोग्य सेविका (महिला)), औषध निर्माण अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), कनिष्ठ लेखा अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, पर्यवेक्षिका, रिंगमन (दोरखंडवाला), पशुधन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (निम्म श्रेणी), वरिष्ठ सहाय्यक, वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, विस्मार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (सांखिकी), विस्मार अधिकारी (पंचायत), विस्तार अधिकारी (शिक्षण)) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाट बंधारे) या सर्व पदांची मिळून एकूण १००० पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे www.zppune.org या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी पुणे जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी www.zppune.org व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे पर पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती पुणे मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५% गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

कोल्हापूर जिल्हा परिषद निकाल:

कोल्हापूर जिल्हा परिषद आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला), औषध निर्माण अधिकारी, कंत्राटी ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा.पा.पु.),कनिष्ठ आरेखक, कनिष्ठ यांत्रिकी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक), कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, निम्न श्रेणी लघुलेखक,वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक), वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, विस्तार अधिकारी (कृषि), विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी),स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे) या सर्व पदांची मिळून एकूण ७२८ पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे www.zpkolhapur.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी कोल्हापूर जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी www.zpkolhapur.gov.in व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे प्पर पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती कोल्हापूर मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५ % गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

सातारा जिल्हा परिषद निकाल:

सातारा जिल्हा परिषद मध्ये कंत्राटी ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक ४०% व ५०%, आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य परिचारिका(आरोग्य सेविका (महिला)), औषध निर्माण अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), कनिष्ठ आरेखक, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, पर्यवेक्षिका,रिंगमन (दोरखंडवाला), पशुधन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,वरिष्ठ सहाय्यक, वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (सांखिकी), विस्तार अधिकारी(शिक्षण)) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाट बंधारे) या सर्व पदांची मिळून एकूण ९७२ पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे www.zpsatara.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी सातारा जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी www.zpsatara.gov.in व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे प्पर पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती सातारा मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५ % गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

सांगली जिल्हा परिषद निकाल:

सांगली जिल्हा परिषद मध्ये कंत्राटी ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक ४०% व ५०%, आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य परिचारिका(आरोग्य सेविका (महिला)), औषध निर्माण अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य),कनिष्ठ आरेखक, कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (सांखिकी), विस्तार अधिकारी (पंचायत),स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाट बंधारे) या सर्व पदांची मिळून एकूण ७५४ पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे www.zpsangli.com या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी सांगली जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी www.zpsangli.com व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे प्पर पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती सांगली मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५ % गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

धुळे जिल्हा परिषद निकाल

धुळे जिल्हा परिषद मध्ये आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला), औषध निर्माण अधिकारी, कंत्राटी ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), विस्तार अधिकारी (कृषि), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे) या सर्व पदांची मिळून एकूण ३५२ पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे zpdhule.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी धुळे जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी zpdhule.maharashtra.gov.in व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे पार पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती धुळे मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५ % गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

अहमदनगर जिल्हा परिषद निकाल

अहमदनगर जिल्हा परिषद मध्ये आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्स सेवक (पुरुष), आरोग्स परिचारिका (आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य परिचारिका (आरोग्य सेवक (महिला), औषध निर्माण अधिकारी, कंत्राटी ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) विधकाम / ग्रामीण पाणी पुरवठा, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), कनिष्ठ आरेखक, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक -प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, लघुलेखक (उच्च श्रेणी), वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, विस्मार अधिकारी (कृषि), विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे). या सर्व पदांची मिळून एकूण ९३७ पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे www.nagarzp.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी अहमदनगर जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी www.nagarzp.gov.in व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे पार पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती अहमदनगर मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५% गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

जळगाव जिल्हा परिषद निकाल

जळगाव जिल्हा परिषद आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य परिचारिका [आरोग्य सेवक (महिला, औषध निर्माण अधिकारी, कंत्राटी ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ लेखा अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, वरिष्ठ सहाय्यक, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), विस्तार अधिकारी (कृषि), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या सर्व पदांची मिळून एकूण ६२६ पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे zpjalgaon.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी जळगाव जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी zpjalgaon.gov.in व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे पार पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती जळगाव मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५ % गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

नाशिक जिल्हा परिषद निकाल:

नाशिक जिल्हा परिषद ग्रामसेवक (कंत्राटी), आरोग्स पर्यवेक्षक, आरोग्य कर्मचारी (महिला), आरोग्स कर्मचारी (पुरुष)/, आरोग्य कर्मचारी (पुरुष) (हंगामी फवारणी फील्ड वर्कर), फार्मसी अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, विस्मार अधिकारी (सांख्यिकी), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), वरिष्ठ सहाय्यक, लाइक् स्ट्रॉक पर्यवेक्षक, कनिष्ठ ड्राफ्ट्समन, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ सहाय्यक, पर्यवेक्षक, कनिष्ठ मेकॅनिक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रामीण पाणी पुरवठा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (स्थापत्य / लघु पाटबंधारे), लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या सर्व पदांची मिळून एकूण १०३८ पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे zpnashik.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी नाशिक जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी zpnashik.maharashtra.gov.in व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे पार पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती नाशिक मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५% गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

जालना जिल्हा परिषद निकाल

जालना जिल्हा परिषद मध्ये आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्स सेवक (महिला), औषध निर्माण अधिकारी, कंत्राटी ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा.पा.पु.), कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक), कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (निम्म् श्रेणी), वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, विस्मार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे). या सर्व पदांची मिळून एकूण ४६७ पदांची भरती प्रक्रिया IBPS या कंपनी मार्फत राबविण्यात आली आहे. वरील पदांपैकी काही पदांची Computer Based Test पार पडली आहे. सदर पदांचे निकाल हे या संकेत स्थळावर www.zpjalna.com प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या Mahasarkar.co.in या संकेत स्थळावर सुद्धा वरील निकाल उपलब्ध आहे. तरी उमेदवारांनी जालना जिल्हा परिषद निकाल बघण्यासाठी www.zpjalna.com व Mahasarkar.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. वरील पदांची भरती प्रक्रिया ची online परीक्षा हि ऑक्टोबर व नोव्हेबर महिन्यात IBPS या कंपनी तर्फे पार पडली आहे. आता जिल्हा निवड समिती जालना मार्फत आरक्षणानुसार निवड यादी तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे त्यामुळे उमेदवारांना लवकरात लवकर म्हणजेच २६ जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. वरील पदांची गुणवत्ता यादी हि २०० गुणांपैकी आहे. व ज्या उमेदवारांना २०० गुणांच्या ४५% गुण म्हणजेच ९० गुण मिळाले आहे त्यांचाच समावेश गुणवत्ता यादीत करण्यात येतो. व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तून अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येते.

 

तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन जील्ह्यानुसर तुमचा निकाल पाहू शकता. सदर निकाल हा IBPS पॅटर्न नुसार प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. म्हणजे तुमचे मिळालेले गुण यांची यादी जिल्हा नुसार प्रसिद्ध केली आहे. उर्वरित पदांचा आणि जिल्ह्यांचा निकाल लवकरच म्हणजे आज किंवा उद्या जाहीर करण्यात येईल असे स्पष्ट दिसते. IBPS पॅटर्न नुसार निकाल जाहीर करून नंतर त्या त्या जिल्ह्याची निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. आपल्याला जर जिल्हा परिषद भरती आणि निकाल याची अधिकृत माहिती तात्काळ हवी असेल तर आमचे पेज नक्कीच फॉलो करा. जेणेकरून वेळोवेळी उपलब्ध होणाऱ्या नोकरीच्या संधी, प्रसिद्ध होणारे निकाल आणि cut off याविषयी तुम्हाला जलद गतीने माहिती मिळेल.

निवड यादी ही cut off नुसार प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि प्रतेक पदासाठी व प्रवर्ग करीता असणारा cut off हा वेग वेगळा असू शकतो. अजून खोलात जाऊन माहिती घ्यावयाची असेल तर आपण जिल्हा परिषद भरती यांच्या अधिकृत संकेतस्थळ वर जाऊन घेऊ शकता. एकदा संवर्ग नुसार प्रसिद्ध झालेला त्या पदा करीता च निकाल हा अंतिम असेल आणि त्यात कोणताही बदल पुन्हा होणार नाही. त्यासाठी वेळोवेळी तुम्ही आमच्या पेज ल फॉलो करा.

जिल्हा नुसार सर्व निकालाच्या PDF खाली दिलेल्या लिंकवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत तरीही त्यावर क्लिक करून तुम्ही हव्या त्या जिल्ह्याचा निकाल काही क्षणात बघू शकता.सर्वात जलद आणि अधिकृत माहिती करिता आमचे telegram channel Mahasarkar नक्किच जॉइन करा आणि घर बसल्या एका क्लिकवर संपूर्ण माहिती मिळवा.

More Links:

जिल्हा परिषद नाशिक Aspirational Block Fellow भरती पात्र/अपात्र यादी: Click Here

जिल्हा परिषद औरंगाबाद भरती निकाल 2021: Click here

जिल्हा परिषद लातूर भारती निवड यादी: Click here

जिल्हा परिषद उस्मानाबाद भरती निकाल: Click here

ZP Satara ‘Gram Sevak & Attendant’ Bharti Result

ZP Parbhani Arogya Sevak Bharti Results: Click here

ZP Ratnagiri ‘Group D Peon’ Bharti Results: Click here

ZP Pune Recruitment Result Eligibility List

ZP Palghar CHO Exam Result 2019: Click here

ZP Parbhani Bharti Results

ZP जालना डेटा एंट्री ऑपरेटर भारती निकाल


♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Previous Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

🔎जिल्हा नुसार जाहिराती📲

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

🎓शिक्षणानुसार जाहिराती💼

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT