Solve these Clock Verbal Reasoning (घड्याळ: शाब्दिक उदाहरणे) problems to ace Reasoning part

Solve these “Clock Verbal Reasoning” problems to ace Reasoning part | याघड्याळ: शाब्दिक उदाहरणेसमस्यांचे निराकरण करा तर्कशास्त्र भाग

This is the fifteen no. topic article on Clock Verbal Reasoning Problems for the Talathi exam as per TCS / IBPS Pattern. Here are some practice questions, answers and explanations on the घड्याळ: शाब्दिक उदाहरणे (Clock Verbal Reasoning) topic.

तास काटा आणि मिनिट काटा यांमधील कोन काढण्याचे सूत्र खालील प्रमाणे आहे.

Angle = (11/2× मिनिटे) – (30× तास)

  • काही उदाहरणात जर मिनिट काटा आणि तास काटा यांतील कोन 180° पेक्षा जास्त येत असेल तर तो कोन 360° मधून वजा करून जे उत्तर येईल ते अंतिम उत्तर असेल.
  • घड्याळ तील तास काटा व मिनिट काटा 12 तासा मधे exact एकमेकांवर 11 वेळा येतात.

( प्रत्येक तासाला एक वेळा आणि अपवाद ११ ते १ मधे म्हणजेच १२ वाजताना एकच वेळा)

म्हणून, २४ तासा मधे तास काटा व मिनिट काटा exact एकमेकांवर  (११+११)=२२ वेळा येतात.

  • घड्याळ मधील तास काटा व मिनिट काटा १२ तासांमध्ये exact एकमेकांच्या विरुद्ध ११ वेळा येतात.

(प्रत्येक तासाला १ वेळा – अपवाद ५ ते ७ मधे एकवेळ ६ वाजता)

म्हणून २४ तासात तास काटा व मिनिट काटा एकमेकांच्या विरुद्ध (११+११)=२२ वेळा येतात.

  • घड्याळ मधील तास काटा व मिनिट काटा एकमेकांस काटकोन (९०°) मधे खालील प्रमाणे असतात.

१ तास = २ वेळा

१२ तास = २२ वेळा

२४ तास = ४४ वेळा

(अपवाद – २ ते ४ मधे एकच वेळा ३ वाजले असताना आणि

८ ते १० मधे १ वेळा ९ वाजता)

शाब्दिक उदाहरणे:

1.) 5 वाजले असता तास काटा आणि मिनिट काटा यांमधील कोन किती असेल?

a) २००°

b) १५०°

c) १५५°

d) १४५°

उत्तर: b) १५०°

स्पष्टीकरण :

आपणास माहिती आहे की, मिनिट काटा आणि तास काटा यांमधील कोन काढण्याचे सूत्र खालील प्रमाणे आहे.

Angle = 30× तास – (11/2) मिनिटे

Angle= 30×5 – (11/2)×0

Angle = 150°

2.) घड्याळ मधे ११ वाजून मिनिटे झाली असतील तेव्हा मिनिट काटा आणि तास काटा यामधील कोन किती असेल?

a) २९७°

b) ६३°

c) ३६०°

d) १८०°

उत्तर: b) ६३°

स्पष्टीकरण :

आपणास माहिती आहे तास काटा आणि मिनिट काटा यामधील कोन हा खालील प्रमाणे

कोन = (३०× तास) – (११/२)× मिनिटे

कोन = (३०×११) – (११/२)× ६

कोन = ३३० – ३३ = २९७°

पण हा कोन १८०° पेक्षा मोठा असल्यानं त्याला आपण ३६०° मधून वजा करू.

म्हणून, ३६०° – २९७° = ६३°

म्हणून दिलेल्या उदाहरणात तास काटा आणि मिनिट काटा यांमधील कोन ६३° असेल.

३.) मंगळवार सकाळी पासून ते गुरुवार सकाळी १० पर्यंत मिनिट काटा आणि तास काटा यामधे ९०° कोन किती वेळा होईल?

a) १०० वेळा

b) ९४ वेळा

c) ८८ वेळा

d) ९३ वेळा

उत्तर: d) ९३ वेळा

स्पष्टीकरण:

आपणास माहिती आहे तास काटा आणि मिनिट काटा एकमेकांस २४ तासात ४४ वेळा ९०° कोन करतात. म्हणजेच प्रतेक तासा ल २ वेळा.

 

(अपवाद – २ ते ४ मधे एक वेळ ३ वाजता आणि ८ ते १० मधे एकवेळ ९ वाजता)

 

मंगळवार सकाळी ६ ते बुधवार सकाळी ६ मधे = ४४ वेळा

बुधवार सकाळी ६ ते गुरुवार सकाळी ६ मधे = ४४ वेळा

आणि गुरुवार ल सकाळी ६ पासून ८ पर्यंत= ४ वेळ (प्रती तास २ वेळा)

 

आणि गुरुवार सकाळी ८ पासून १० पर्यंत= १ वेळा (अपवाद)

 

म्हणून एकूण वेळा = ४४+४४+४+१ = ९३ वेळा

४.) दुपारी १२ नंतर रात्री चे वाजे पर्यंत मिनिट काटा तास काटा ला किती वेळा ओलांडून जाईल?

a) ९ वेळा

b) ७ वेळा

c) ८ वेळा

d) १० वेळा

उत्तर: c) ८ वेळा

स्पष्टीकरण :

आपणास माहिती आहे की, घड्याळ मधे तास काटा व मिनिट काटा १२ तासा मधे एकमेकांवर ११ वेळा येतात म्हणजेच एकमेकांना  ११ वेळा ओलांडून जातात.

(अपवाद – ११ ते १ मधे एक वेळा १ वाजत असताना)

 

इथे १२ नंतर ते रात्री ९ वाजे पर्यंत मधे किती वेळा ओलांडून जातील हे काढायचे आहे.

 

म्हणून, १२ वाजून गेल्याने ते गृहीत धरण्यात येणार नाही.

आणि १ ते ९ मधे = ८ वेळा (८ तास – प्रती तास १ वेळा)

म्हणून, एकूण वेळा = ८ वेळा

 ५.) राम चे घड्याळ दर तासाला १५ सेकंद ने मागे पडते तर मंगळवार सकाळी वाजल्या पासून शनिवार सकाळी वाजता त्या घड्याळ मधे किती वाजले असतील?

a) ६:३६

b) ८:००

c) ७ :३६

d) ८:२४

उत्तर: c) ७:३६

स्पष्टीकरण :

इथे दर तासाला १५ सेकंद ने घड्याळ मागे पडते.

मंगळ वार सकाळी ८ पासून बुधवार सकाळी ८ पर्यंत = २४ तास

याप्रमाणे, मंगळवार सकाळी ८ पासून शनिवार सकाळी ८ पर्यंत = २४×४ = ९६ तास

 

एका तासाला १५ सेकंद मागे म्हणून ९६ तासाला = ९६×१५ = १४४० सेकंद

१४४० सेकंद = २४ मिनिटे

 

म्हणजेच ते घड्याळ २४ मिनिटे मागे पडेल.

एकंदरीत, त्या घड्याळ मधे ७ वाजून ३६ मिनिटे झाली असतील (७:३६).

Read: Solve these Clock : Aarshatil ani Panyatil Pratima (घड्याळ : आरशातील आणि पाण्यातील प्रतिमा) problems to ace Reasoning part


♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Previous Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

🔎जिल्हा नुसार जाहिराती📲

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

🎓शिक्षणानुसार जाहिराती💼

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT