Maha Arogya Vibhag Syllabus 2023 : महाराष्ट्र आरोग्य विभाग गट. क, गट. डी भरती परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम २०२३

Maharashtra Arogya Vibhag Syllabus PDF & Exam Pattern 2023 | Check Arogya Bharti Subject-wise Syllabus for Gr. C & Gr. D Posts

Maharashtra Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Syllabus 2023 → Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Syllabus PDF & Exam Pattern 2023→ Candidates who are planning to sit in Maharashtra Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Exam hall may be searching Arogya Vibhag – Health Department Gr. C & Gr. D Syllabus. So, today we are deal with Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Syllabus with Gr. C & Gr. D Exam Pattern to achieve good marks in the exam.

Updated Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D new syllabus PDF downloads in here. Candidates can also download the Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Syllabus 2023 in PDF or Word format through online mode from official site.

Dear Job Seekers, are you applying for Maharashtra Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Jobs and waiting for the exam? Then this page would be a treat for you. Yes, the Maharashtra Government provides an infinite number of job openings under Arogya Vibhag. To grab your dream job by Arogya Vibhag Exam, aspirants must clear the written exam conducted by Arogya Vibhag. To provide the best assistance related to Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Exam Syllabus, We have curated our page with the latest Maharashtra Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Syllabus PDF & Gr. C & Gr. D Exam Pattern.

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग गट. क, गट. डी परीक्षेची तयारी करताना परीक्षेचे टप्पे, परीक्षेचा अभ्यासक्रम, पुस्तकांची यादी इत्यादी माहिती असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच आम्ही तुमच्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विभाग परीक्षेचा अभ्यासक्रम PDF स्वरूपात घेऊन आलो आहोत. या लेखात महाराष्ट्र आरोग्य विभाग गट. क, गट. डी परीक्षेचा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विभाग परीक्षेचा विषयनिहाय अभ्यासक्रम, तपशीलवार गुण, परीक्षेचा कालावधी याबद्दल अधिक माहितीसाठी खाली दिलेला आहे.

Maharashtra Arogya Bharti Exam 2023 Post Details:

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग गट. क पदांची नावे: गृहवस्त्रपाल,भांडार नि वस्त्रपाल, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, प्रयोगशाळा सहाय्यक, क्ष-किरण तंत्रज्ञ/ क्ष-किरण वैज्ञानिक अधिकारी, रक्तपेढी तंत्रज्ञ/ रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी, फार्मसी अधिकारी, ईसीजी तंत्रज्ञ, डेंटल मेकॅनिक, डायलिसिस टेक्निशियन, स्टाफ नर्स गव्हर्नमेंट, स्टाफ नर्स प्रायव्हेट, टेलिफोन ऑपरेटर, ड्रायव्हर, टेलर, प्लंबर, सुतार, नेत्ररोग अधिकारी, (मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ता/सामाजिक अधीक्षक, फिजिओथेरपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, सहाय्यक डॉक्टर, सहाय्यक डॉक्टर , गैर-वैद्यकीय सहाय्यक, वॉर्डन, रेकॉर्ड कीपर, पर्यवेक्षक, इलेक्ट्रीशियन (वाहतूक), कुशल कलाकार, वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक, कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक, तंत्रज्ञ HEMR, कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक (HEMR), दंत स्वच्छता, सांख्यिकी तपासनीस, फोरमन, सेवा अभियंता, वरिष्ठ सुरक्षा सहाय्यक, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता/सामाजिक अधीक्षक (वैद्यकीय), उच्च श्रेणीतील लघुलेखक, निम्न श्रेणीतील लघुलेखक, लघुलेखक, क्ष-किरण सहाय्यक, ईईजी तंत्रज्ञ, हिस्टोपॅथी तंत्रज्ञ, आरोग्य निरीक्षक, ग्रंथपाल, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेशन थिएटर सहाय्यक, मोल्डरूम तंत्रज्ञ/रेडिओग्राफी तंत्रज्ञ, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष), कनिष्ठ पर्यवेक्षक.

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग गट. डी पदांची नावे: शिपाई, कक्षसेवक, बाह्य रुग्णसेवक, दंत सहाय्यक, क्ष-किरण परिचर, प्रयोगशाळा परिचर, रक्तपेढी परिचर, पार्ट टाईम परिचर, आरोग्य परिचर, स्त्री परिचर पुरुष परिचर, अंधारखोली परिचर दवाखाना परिचर, परिचर, दवाखाना सेवक, पुरुष सेवक, नर्सिंग ऑर्डरली, अपघात विभाग सेवक, पंप मॅकॅनिक, सहाय्यक गट ड वाहन स्वच्छक, स्वच्छक, मजदूर, आया, मदतनीस, शिंपी, वेष्टक, संदेश वाहक, लेदर वर्कर, चतर्थश्रेणी कर्मचारी, सहा. शुश्रूषा प्रसविका, प्रयोगशाळा स्वच्छक, अकुशल कारागीर, नियमित क्षेत्र कर्मचा वगैरे.

Maharashtra Arogya Bharti 2023 Selection Process

Maharashtra Arogya Bharti 2023 Selection Process are:

 1. Computer Based Exam.
 2. Document Verification

MAHA Arogya Vibhag Syllabus 2023 for Gr. C & Gr. D posts

Maharashtra Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Bharti Exam consists of various sections. Mention on this posts-

 • Marathi Language (मराठी),
 • English Language (इंग्रजी),
 • General Knowledge (सामान्य ज्ञान),
 • Reasoning (बौद्धिक क्षमता चाचणी),
 • Related To Subject.

Arogya Vibhag Bharti Exam “English Syllabus”:

 • Synonyms
 • Antonyms
 • Prepositions
 • Sentence Completion
 • Active and Passive Voice
 • Spelling Test
 • Spotting Errors
 • Passage Completion
 • Substitution
 • Sentence Arrangement
 • Transformation
 • Idioms and Phrases
 • Sentence Improvement
 • Para Completion
 • Joining Sentences
 • Error Correction

MAHA Arogya Vibhag “Marathi Grammar” Syllabus for Gr. C & Gr. D Posts

 • नाम
 • सर्वनाम
 • विशेषण
 • क्रियापद
 • क्रियाविशेषणअव्यय
 • शब्दयोगी अव्यय
 • उभयान्वयीअव्यय
 • केवलप्रयोगीअव्यय
 • प्रयोग
 • अलंकार
 • विभक्ती
 • लिंग
 • वाचन
 • सामान्यरूप
 • वाक्यरुपांतर
 • शब्दशक्ती
 • शब्दसिद्धी
 • शुद्ध शब्द
 • समानार्थी शब्द
 • विरुद्धार्थी शब्द
 • वाक्प्रचार
 • म्हणी
 • प्राण्यांचे आवाज
 • संत व त्यांच्या रचना

Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Posts Exam Syllabus for “General Knowledge”:

Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D “Mathematics” Syllabus

 • Linear Equations in Two Variables
 • Quadratic Equations
 • Arithmetic Progression
 • Financial Planning
 • Mensuration
 • Simple Interest
 • GST, etc.

Maharashtra Health Department Gr. C & Gr. D Posts “General Science” Syllabus

 • Human Brain
 • Immunology
 • Human Anatomy
 • Circulatory System
 • Human nervous system
 • Human Circulatory System
 • Regulation of Kidney Function
 • Energy in metabolism
 • ATP and reaction coupling
 • DNA
 • Viruses
 • Virology
 • Physics Laws
 • Physics Formulas
 • Physics Constants
 • Physics SI Units
 • Physics Scientists
 • Organic Chemistry
 • Inorganic Chemistry
 • Physical Chemistry
 • Biochemistry
 • Analytical Chemistry
 • Chemistry Reactions

MAHA Arogya Vibhag Bharti Exam 2023 “Subject Related Syllabus”

Department are doing several Services and Functions in Intensive Care Unit, Burn Section, ct. Scan, Psychiatry Services, Sonography Services, Security, Ambulance, Food and Sanitation services. Important Syllabus are –

 • Anatomy
 • Biochemistry
 • Physiology
 • Forensic Medicine & Toxicology
 • Microbiology
 • Pathology
 • Pharmacology
 • Anaesthesiology
 • Community Medicine
 • Dermatology & Venereology
 • Medicine
 • Obstetrics & Gynaecology
 • Ophthalmology
 • Orthopaedics
 • Otorhinolaryngology
 • Paediatrics
 • Psychiatry
 • Surgery

Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Exam Pattern 2023

The Sarvajanik Arogya Vibhag of Maharashtra or the Maharashtra Public Health Department has announced the Exam pattern. It contains General English, Marathi, General Knowledge, Technical Subjects, and Intelligence Test subjects. Quantitative Aptitude, Reasoning, and Current Affairs are also included in the Subjects of Maharashtra Arogya Vibhag Bharti 2023. The Arogya Vibhag exam paper includes 100 questions for 200 marks. The duration of the exam is 120 minutes which means you need to submit your exam by that time.

Arogya Vibhag Gr. C Exam Pattern 2023-

 • १) गट क पदांकरिता १०० प्रश्न असलेली २०० गुणांची ऑनलाईन परिक्षा घेण्यात येईल.
 • २) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रीका एकूण १०० प्रश्नांची वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाच्या असतील. प्रश्नपत्रीकेतील प्रत्येक प्रश्नास ०२ गुण ठेवण्यात येतील.
 • ३) विभागाशी निगडीत तांत्रिक / व्यावसायिक संवर्गातील पदांसाठी ८० टक्के गुण हे पदाशी निगडीत तांत्रिक / शैक्षणिक अर्हतेशी संबंधित असतील आणि उर्वरित २० टक्के गुण हे मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व गणित यांच्याशी निगडीत असतील. ज्या पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता किमान पदवीधर आहे त्या पदांसाठी मराठी भाषा विषयक प्रश्न वगळता प्रश्नपत्रिकेतील सर्व प्रश्न इंग्रजी माध्यमामध्ये असतील.
 • ४) वाहनचालक या पदाकरिता मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व बौध्दिक चाचणी या विषयांवरील एकूण २० प्रश्नांकरिता ४० गुणांची व विषयाधारीत ८० प्रश्नांकरिता १६० गुण अशी एकूण २०० गुणांची परीक्षा घेण्यात येईल व व्यावसायिक चाचणी घेऊन उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड केली जाईल.
 • ५) गट क संवर्गातील पदांकरिता परीक्षेचा कालावधी २.०० तासाचा राहील.
 • ६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन) पुणे यांच्या आस्थापनेवरील पदांकरिता व्यावसायिक चाचणी परिक्षा देखील घेण्यात येईल.

Arogya Vibhag Gr. D Exam Pattern 2023-

 • १) गट ड पदांकरिता १०० प्रश्न असलेली २०० गुणांची ऑनलाईन परिक्षा घेण्यात येईल.
 • २) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रीका एकूण १०० प्रश्नांची वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाच्या असतील. प्रश्नपत्रीकेतील प्रत्येक प्रश्नास ०२ गुण ठेवण्यात येतील
 • ३) गट ड व नियमित क्षेत्र कर्मचा-यांसाठी मराठी, इंगजी, सामान्य ज्ञान, बौध्दिक चाचणी करिता प्रत्येकी २५ याप्रमाणे २०० गुणांची ऑनलाईन परिक्षा राहील.
 • ४) अकुशल कारागीर, परिवहन व एचईएमआर या पदासाठी मराठी, इंगजी, सामान्य ज्ञान, बौध्दिक चाचणी करिता प्रत्येकी ५ प्रश्न याप्रमाणे व तांत्रिक ज्ञानावर आधारित ८० प्रश्न असे एकुण १०० प्रश्नांची २०० गुणांची ऑनलाईन परिक्षा राहील.
 • ५) गट ड संवर्गातील पदांकरिता परीक्षेचा कालावधी २.०० तासाचा राहील.

Download Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Syllabus & Exam Pattern PDF 2023

Direct link to download Official Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D exam Syllabus 2023 and Gr. C & Gr. D Exam Pattern. Candidates are advised that, don’t forget to check Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Syllabus at least once before the examination.

Arogya Vibhag Gr. C & Gr. D Syllabus 2023 PDF Download LinkPDF Gr. C , PDF Gr. D
♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Previous Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

🔎जिल्हा नुसार जाहिराती📲

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

🎓शिक्षणानुसार जाहिराती💼

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT