PMC Result 2024: पुणे महानगरपालिका भरती पदासाठीची प्रारूप यादी डाउनलोड करा

PMC- Pune Mahanagarpalika Bharti Result 2024 – PMC Result 2024


PMC Clerk Typist Class-3 Bharti Waiting List: पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील प्रशासकीय संवर्गातील लिपिक टंकलेखक वर्ग- ३ (पे मेट्रीक्स एस ६ :१९९०० – ६३२०० + मान्य भत्ते ) या पदाच्या शेड्युलमान्य रिक्त जागेवर सरळसेवेने हंगामी नेमणुक करण्यासाठी संदर्भ क्र. १ अन्वये जाहिरात देण्यात आली होती. त्यानुसार उमेदवारांची नेमणूक करणेसाठी तयार करण्यात आलेल्या निवडयादीस/अतिरिक्त (प्रतिक्षा यादीस संदर्भ क्र. २ चे ठरावान्वये मा. महापालिका आयुक्त यांची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. सदर मान्यताप्राप्त अतिरिक्त (प्रतिक्षा यादीतील खालील उमेदवारांची पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवर नेमणूक करणेस संदर्भ क्र. ३ चे ठरावान्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या तपशिलाप्रमाणे या आज्ञापत्राच्या दिनांकापासून हंगामी नेमणुक करण्यात येत आहे.

PMC (Pune Mahanagarpalika) Clerk Typist Class-3 Bharti Waiting List Download: Click Hereआरोग्य खाते यांचे नियंत्रणाखाली राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान मध्ये PTMO, FTMO, PEDIATRICIAN जाहिरातीमधील पात्र अपात्र यादी: Click Here 


PMC Junior Clerk Result (mark sheet): PMC (Pune Mahanagarpalika) – Junior Clerk um Typist posts Bharti Candidates Individual mark sheet has been released. Use below link to get the Pune Mahanagarpalika Clerk cum Typist bharti Gunpatrika, selection list and waiting list.

पुणे महानगपालिकेच्या लिपिक-टंकलेखक पदाची गुणपत्रिका: Click Here

PMC Junior Clerk Marks List: Click Here

PMC Junior Clerk Selected Candidates List: Click Here

PMC Junior Clerk Waiting List: Click Here


PMC Junior Clerk Result: PMC (Pune Mahanagarpalika) – Junior Clerk um Typist posts Result has been released.  We are providing direct download link of PMC Junior Clerk cum Typist Result in our article.  Applicant who has applied for the PMC Junior Clerk cum Typist Posts, can check the result list from the link given bellow. Use below link to get the PMC Clerk cum Typist bharti Selection & Waiting List for Document Verification 2022.

(Cut off Marks:90)

PMC Junior Clerk Typist Result Result Notification:

PMC Jr. Clerk cum Typist Bharti Result: Click Here

PMC Clerk Typist Selection for Document Verification: Click Here

Candidates in this list to remain present with all original documents fulfilling the eligibility criteria mentioned in the Recruitment Advertisement for document verification on dt. 28/11/2022 to 02/12/2022 (Detailed timetable will be shared soon), at Shri Chhatrpati Shivaji Maharaj hall, 3rd Floor, Pune Municipal Corporation, Main Building, Shivajinagar, Pune – 411005.

PMC Clerk Waiting Selection for Document Verification : Click Here

Candidates in this list to remain present with all original documents fulfilling the eligibility criteria mentioned in the Recruitment Advertisement for document verification after verification of candidates in main list and communication made by Email/Updates on website about date by Pune Municipal Corporation at Shri Chhatrpati Shivaji Maharaj hall, 3rd Floor, Pune Municipal Corporation, Main Building, Shivajinagar, Pune – 411005.

पुणे महानगपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदभरती परीक्षा निकाल व कागदपत्रे पडताळणी तपासणीसाठी उमेदारांची यादी.

कागदपत्रे पडताळणी पत्ता : सकाळी 11 वाजता श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह , तिसरा मजला, पुणे  महानगरपालिका , मुख्य इमारत , शिवाजीनगर पुणे – ४११००५.

Assistant Legal Officer Result download Link: Click Here 

PMC मार्फत कागदपत्रे पडताळणी तपासणीसाठी उमेदारांची यादी: Click Here 

महत्वाची नोटीस – Click Here


PMC Junior Engineer (Civil) Document Verification List (Dated 17 October 2022)

PMC मार्फत कागदपत्रे पडताळणी तपासणीसाठी उमेदारांची यादी: Click Here 


 


प्रस्तावित भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता शिक्षकेतर वर्गातील छायाचित्रकार, कलाकार, अंधारखोली सहाय्यक या पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत: Click Here 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पुणे महानगरपालिका अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भरती पात्र अपात्र यादी: Click Here 

भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैदयकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक अध्यापक वर्ग पदभरतीच्या मुलाखती साठी उमेदवारांची यादी: Click Here


राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानातंर्गत पुणे महानगरपालिका येथील कंत्राटी तत्‍वावर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ Lab Technician भरती पात्र अपात्र यादी: Click Here 


समाज विकास विभागाकडे ४४ दिवसांच्या मुदती करिता ६ महिने कालावधी साठी निवड झालेली पात्र व अपात्र यादी तपशील: Click Here 

आरोग्य कार्यालया अंतर्गत पशु वैद्यकीय विभागाकडील ६ महिने कालावधीकरिता करार पद्धतीने निवड व प्रतिक्षा यादी: Click Here


पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट प्रस्तावित भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकिय महाविद्यालयाकरिता अधिष्ठाता या पदाची अंतिम निवड यादी: Click Here

Pune Municipal Medical Education Trust Proposed Final Selection List for the post of Dean for Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Medical College: Click Here


PMC, PCMC Staff Nurse Selection list: Click Here


पुणे महानगरपालिका संचलित माध्यमिक,उच्चमाध्यमिक व रात्र प्रशाला या शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात एकवट मानधनावर करार पद्धतीने ०६ महिने मुदतीसाठी शिक्षकांची निवड /प्रतीक्षा यादी तयार करणे बाबत: Click Here 

पशुधन पर्यवेक्षक (लाईव्हस्टॉक सुपरवायझर) (वर्ग-३) सर्वसाधारण (lwbm) गटासाठी पात्र/अपात्र यादी जागा – १: Click Here

पशुवैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-२) पदासाठी पात्र अपात्र यादी, जागा-२ (खुला-१, अ. जा.-१): Click Here

PMC Department of Social Development Bharti Result:


PMC Result: PMC (Pune Mahanagarpalika) – Resident Medical Officer / Gynecologist posts Result has been released.  We are providing direct download link of PMC Recruitment Selection List / Waiting List (Revised List) in our article.  Applicant who has applied for the Pmc Resident Medical Officer / Gynecologist bharti, can check the list from the link given bellow. Use below link to get the PMC Resident Medical Officer / Gynecologist Recruitment Selection List / Waiting List (Revised List).

निवासी वैद्यकीय / स्त्री- रोग’ अधिकारी या पदाकरिता उमेदवारांची निवड यादी / प्रतीक्षा यादी (सुधारित यादी): Click Here

पुणे महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडील जाहिरात क्र.१/३०, दि.२०.०४.२०२० अन्वये पहिल्या टप्प्यातील वैद्यकीय अधिकारी / निवासी वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग २) व दुसऱ्या टप्प्यातील स्त्री रोग तज्ञ (वर्ग १) या संवर्गांची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (सुधारित यादी): Click Here

नोकरी आणि करियर विषयक अपडेट थेट मोबाईल वर मिळविण्यासाठी आमच्या mahasarkar@whatsapp दुव्यावर क्लिक करा आत्ता आपण महासरकर ग्रुप मध्ये समाविष्ट व्हाल.


पुणे महानगरपालिका समाज विकास विभाग भरती निकाल:

Click Here to Download List of eligible candidates as per Pune Municipal Corporation online application.

नोकरी आणि करियर विषयक अपडेट थेट मोबाईल वर मिळविण्यासाठी आमच्या mahasarkar@whatsapp दुव्यावर क्लिक करा आत्ता आपण महासरकर ग्रुप मध्ये समाविष्ट व्हाल.


PMC Result: 

 

Click Here to Download Pune Mahanagarpalika Bharti Results, Eligibility List.

नोकरी आणि करियर विषयक अपडेट थेट मोबाईल वर मिळविण्यासाठी आमच्या mahasarkar@whatsapp दुव्यावर क्लिक करा आत्ता आपण महासरकर ग्रुप मध्ये समाविष्ट व्हाल.


PMC Data Entry Operator Result: 

 

Click Here to Download Pune Mahanagarpalika DEO Recruiment – Merit list.

नोकरी आणि करियर विषयक अपडेट थेट मोबाईल वर मिळविण्यासाठी आमच्या mahasarkar@whatsapp दुव्यावर क्लिक करा आत्ता आपण महासरकर ग्रुप मध्ये समाविष्ट व्हाल.

नोकरी आणि करियर विषयक अपडेट थेट मोबाईल वर मिळविण्यासाठी आमच्या mahasarkar@whatsapp दुव्यावर क्लिक करा आत्ता आपण महासरकर ग्रुप मध्ये समाविष्ट व्हाल.


Click Here to Download PMC- Pune Mahanagarpalika Bharti Draft List 2020

नोकरी आणि करियर विषयक अपडेट थेट मोबाईल वर मिळविण्यासाठी आमच्या mahasarkar@whatsapp दुव्यावर क्लिक करा आत्ता आपण महासरकर ग्रुप मध्ये समाविष्ट व्हाल.


PMC- Pune Mahanagarpalika Bharti Result 2020:

Click Here to Download PMC- Pune Mahanagarpalika Bharti Selection List 2020

नोकरी आणि करियर विषयक अपडेट थेट मोबाईल वर मिळविण्यासाठी आमच्या mahasarkar@whatsapp दुव्यावर क्लिक करा आत्ता आपण महासरकर ग्रुप मध्ये समाविष्ट व्हाल.

जिल्हा नुसार जाहिराती

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

शिक्षणानुसार जाहिराती

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT

♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका.
चालू घडामोडी.
परीक्षेचे निकाल.
परीक्षा प्रवेशपत्र.
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti 2023.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fair).