Maha TAIT Exam 2022 – महा TAIT परीक्षा संपूर्ण माहिती 2022

Maha TAIT Exam 2022 : The Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test 2022 (MAHA TAIT) to be held in next few days therefore wait of candidates are over and the MAHA TAIT exam process is going on. Teachers in Maharashtra have compulsory to pass this MAHA TAIT exam to work as a Teacher in any Maharashtra government schools. महा TAIT परीक्षा संपूर्ण माहिती 2022-महा TAIT परीक्षा माहिती 2022-TAIT Exam Info Pdf Download 2022-TAIT exam sampurna mahiti 2022-MAHA TAIT EXAM DETAILS 2022 Tait exam 2022 date Maharashtra. Maha TAIT Bharti Notification 2022 will be released on 16th  December 2022 and Maha TAIT 2022 exam will be held in the month of February 2023. In this article, you will get full information about Maha TAIT 2022 – 2023 in this article.

Maha TAIT 2022: Important Dates | महा टेट 2022 चे संभाव्य वेळापत्रक

Maha TAIT 2022: Important Dates: Maharashtra Government has announced the probable schedule of Teacher Aptitude and Intelligence Test 2022. The relevant Tentative Schedule of Maha TAIT 2022 is as bellow.

 • Maha TAIT 2022 Govt. Level Process (शासन २०२२ प्रक्रिया): October / November 2022.
 • Maha TAIT 2022 Notification (महा टेट २०२२ ची अधिसूचना): 16th December 2022.
 • Maha TAIT 2022 Exam Date (महा टेट २०२२ परीक्षेची तारीख): 17th to 28th February 2023.
 • Maha TAIT 2022 Result Date (महा टेट २०२२ निकाल): March 2023.

महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा २०२२ संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील जे उमेदवार शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेसाठी प्रतीक्षा करत आहे त्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे व आपली प्रतीक्षा संपली आहे. कारण महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा २०२२ ही येणाऱ्या काही दिवसात पार पडणार आहे. परीक्षेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे असेल:

 • परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा २०२२ {Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test 2022 (MAHA TAIT)}
 • परीक्षेचा दिनांक: पुढील काही दिवसात आयोजित होईल.

Maha TAIT Exam 2022 Syllabus – महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा २०२२ परीक्षेचे स्वरूप:

महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांसाठी महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा हि परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. सदर परीक्षेत वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची २०० गुणांची २०० प्रश्न असलेली परीक्षा असते. या मध्ये १२० गुण शिक्षक अभियोग्यता यावर असतात व ८० प्रश्न हे बुद्धिमत्ता यावर असतात.

सदर महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा चा कालावधी हा २ तास असतो. परीक्षा हि ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन कोणत्याही पद्धतीने पार पडू शकते.

 • Exam is of 200 marks having 200 questions which are in multiple choice. Each Questions carry 1 marks.
 • In 200 marks 120 marks is for teacher eligibility syllabus and 80 marks is for aptitude and intelligence syllabus.
 • The total time for this examination is 2 hours.
 • The exam may conduct online or offline mode.

MAHA TAIT Exam 2022 Admit Card- महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा २०२२ परीक्षा प्रवेशपत्र:

 • MAHA TAIT Exam 2022 Admit Card / Hall Ticket download Link: Click Here

Maha TAIT Exam Question Paper- महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा प्रश्नपत्रिका:

 • Maha TAIT Exam Previous Years Question Papers download Link: Click Here

Maha TAIT Exam Answer Key- महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा परीक्षेचे उत्तरतालिका:

 • Maha TAIT Exam Previous Years Answer Key download Link: Click Here

Maha TAIT Exam Cut Off – महा TAIT परीक्षा परीक्षेचे कट ऑफ:

 • Maha TAIT Exam Cut Off download Link: Click Here